# / VA012 / page one (the originals)

 Name Size
56 files, 48.75 KB in total
 1970.avs 682 bytes
 8-bit studie.avs 535 bytes
 abstraktion eins.avs 861 bytes
 abstraktion zwei.avs 901 bytes
 ambrosia.avs 739 bytes
 aphrod1zer.avs 858 bytes
 aztec iooi.avs 769 bytes
 beautifully nothing.avs 825 bytes
 beyond.avs 871 bytes
 das kalte herz.avs 606 bytes
 delirium.avs 973 bytes
 exotherm.avs 1.37 KB
 farbfernsehen.avs 544 bytes
 funk-iooi-rama.avs 756 bytes
 funktion.avs 1008 bytes
 helianto.avs 787 bytes
 hemoglobin.avs 1.15 KB
 homogenic part 1.avs 766 bytes
 homogenic part 2.avs 766 bytes
 homogenic part 3.avs 805 bytes
 if 60s were 90s.avs 805 bytes
 inertia.avs 596 bytes
 kirscharoma.avs 796 bytes
 konzentrik zwei.avs 514 bytes
 krankheitsbild.avs 365 bytes
 lux eterna.avs 582 bytes
 maelstrom.avs 837 bytes
 mathmos red.avs 829 bytes
 metropolis.avs 915 bytes
 millenia nova.avs 736 bytes
 missile command.avs 2.49 KB
 moving shadow.avs 1.13 KB
 musterprozess.avs 978 bytes
 nivea.avs 726 bytes
 optical.avs 882 bytes
 organismus 01.avs 884 bytes
 organismus 02.avs 842 bytes
 organismus 3000.avs 993 bytes
 planktonic meltdown.avs 799 bytes
 plastic iooi overdose.avs 783 bytes
 polymorphium.avs 1.2 KB
 portscanner.avs 715 bytes
 positivity.avs 947 bytes
 psilocybin.avs 532 bytes
 sensorama eins.avs 1.06 KB
 sensorama zwei.avs 1.08 KB
 shroom.avs 885 bytes
 smooth operator.avs 1.72 KB
 spaced invaderz.avs 920 bytes
 substanz eins.avs 1.02 KB
 substanz zwei.avs 1023 bytes
 superelastica.avs 1.12 KB
 vaginal process.avs 847 bytes
 viama.avs 760 bytes
 wipeout.avs 532 bytes
 www.barbie.com.avs 1.17 KB